Podklady pro tisk

Nejvhodnějším podkladem pro tisk je grafické zpracování v programu COREL. Tisk je možné provést též podle technické dokumentace, výkresů, podle předloženého vzorku či náčrtku.

Pro tisk je důležité určení odstínu barvy, ten je možné po potisku vzorků upravit tak, aby odpovídal požadavku.

Veškerá zhotovená klišé jsou archivována v naší firmě. Tento systém umožňuje opakovat tisk a zajišťuje pružnost výroby.

Strojní vybavení

Základem strojového vybavení firmy se stala němeká firma MORLOCK.
K dispozici jsou tři jednobarevné stroje MTM 100 a dva čtyřbarevné stroje MKM 80.

Fotografie stroje MORLOCK MKM 80

Čytřbarevný tiskový stroj MORLOCK MKM 80.3

ukázka potisků