O firmě

Firma KA-print, byla založena v roce 2004 s jasnou strategií specializace na tamponový potisk, především průmyslových výrobků. KNOW- HOW založeno na principu šikovnosti a znalosti celé problematiky. To zajišťuje nabídku vysoké kvality tisku, účinnou kontrolu a respektování požadavků zákazníka. Doplněno o podmínky nízkonákladového tisku a minimalizace režijních nákladů. K založení firmy vedla také chuť jednatelů k seberealizaci.

K dosažení vytýčených cílů bylo třeba zvolit značku tiskových strojů, výrobce barev, tiskových klišé i tampónů, ale také vhodné předúpravy povrchů, vysoce kvalitní filmy a speciální postupy při výrobě klišé. Přísný výběr jednotlivých komponentů výroby a kontrola všech parametrů tisku, vedly k poměrně rychlému nárůstu objemu výroby. Základem strojového vybavení firmy se stala německá firma MORLOCK.

Nárůst výroby, stále se rozšiřující okruh odběratelů a dodávky tisku pro automobilový průmysl byly podnětem pro zavedení systému řízení jakosti tisku podle ISO 9001. Systém byl zaveden a certifikován v roce 2007.

Hlavními odběrateli potisků jsou lisovny plastů, výrobci hraček a kancelářských potřeb, ale také velké firmy s požadavky na potisk většího počtu reklamních předmětů. Vývoj firmy, především růst ročních obratů, vede k dalšímu rozšíření výroby a zkvalitnění poskytované služby.

Strojní vybavení

Základem strojového vybavení firmy se stala němeká firma MORLOCK.
K dispozici jsou tři jednobarevné stroje MTM 100 a dva čtyřbarevné stroje MKM 80.

Fotografie stroje MORLOCK MKM 80

Čytřbarevný tiskový stroj MORLOCK MKM 80.3

ukázka potisků